Info

 

Indhold

 

Artikler

Foredrag

Kursus

Litteratur

Nye projekter

Seminar

Skriv til mig

Ofte stillede spørgsmål

 

Artikler

Artikel om jordstråling

Strib, den 17. november 1996.

MILJØ ¤ SUNDHED ¤ KREATIVITET

Sidder du
på en vulkan..

.....er der
jordstråling
under dig?

Jordstråling er en energiform med stor gennemslagskraft, den er målt helt op til 16 etage i et højhus. Jordstråling er et modstykke til den kosmiske stråling, idet denne er positivt ladet, mens jordstråling er negativt ladet. Afbøjningen af jordstrålingen sker som regel i forbindelse med vandårer, der kan ligge indtil 800 km nede, og som ofte krydser hinanden i vidt forskellige dybder og munder ud vidt forskellige steder på jordkloden.
Man mener, at jordstråling skyldes den glødende magma i jordklodens indre.
Jordstråling er en energiform, som vi i dag endnu ikke har lært at styre og udnytte. Vi har opdaget, at den kan have skadelige virkninger, men vi har også opdaget, at man kan afbøde disse ved hensigtsmæssige foranstaltninger.
Jordstråling indgår som en naturlig del af vor univers for at holde hele systemet i balance. Jordstråling har såvel skadelige, som nødvendig positiv virkning på universet. Vi er tilbøjelig til at overse de positive påvirkninger, fordi mange påvirkes mest af de negative følger, der beviseligt nedbryder vort immunforsvar overfor sygdomme. Ved vedvarende påvirkninger fra jordstråling tænker vi heller ikke kreativt. Vore beslutninger er mange gange forkerte, fordi vor energi skal bruges til at modstå jordstrålernes skadelige påvirkninger frem for til konstruktive løsninger. Påvirkningerne udarter sig ofte som træthed, hovedpine svære sygdomme og mindre kreativitet.

Populært vil jeg beskrive et menneskelegeme som et elektricitetsværk, hvor den indre elektromagnetiske tilstand af plus og minus balance skal være i orden, for at man kan fungere optimalt. Er der ubalance i kroppen udarter det sig på forskellig måde og i værste fald bliver vi syge.
I dette” elektricitetsværk” bruges der energier, som skal vedligeholdes. Legemet består af forskellige “reservedele” såsom hjerte, nyre, lever milt lunger o.s.v. For at disse kan fungere som en helhed, skal der tilføres næring til de enkelte organer, hvor blodet har den vigtigste funktion. Blod er en kompliceret blanding af røde og hvide blodlegemer samt blodplader m.m. Blodet skal som bindeled til vor legeme være 100% i orden. Er dette tilfældet fungerer alle “reservedelene” optimalt. Men er der ubalance i blodet, vil der tilføres hele legemet urenheder af forskellig art. Dette bevirker, at vi ved en langsom underbalance får et eller andet underskud, og i værste fald pådrager vi os en eller anden sygdom.
De vil tænke, hvad har det med jordstråling at gøre? Jordstråling er, som før omtalt negativt ladet, og bliver blodet under længere tids påvirkning negativ ladet, taber blodet sin naturlige funktion og bliver elektrisk ladet og ensrettet, hvorved den naturlige balance ikke kan opretholdes.
Dette er forklaringen på, at nogle mennesker ofte er syge, når man daglig bliver påvirket af negative stråler, den naturlige balance er nedbrudt.
De vil nu lettere forstå, hvor vigtigt det er at neutralisere de skadelige påvirkninger, så mennesket er i balance med sig selv.
Blodet dannes hovedsageligt i knoglemarven, såfremt denne del af” elektricitetsværket” ikke fungerer ophører produktionen af energi. Derfor er det så vigtigt, at balancen altid er optimal.

Jordstrålepåvirkningen skal neutraliseres. Hvordan gør man så dette? Man etablerer et magnetfelt, der kan enten fjerner det skadelige felt, eller man neutraliserer virkningerne. Det nemmeste er at flytte fra områder, som er påvirket af stråler, men hvor er så felterne? Her kommer det menneskelige legeme igen ind i billedet, for en strålefinder kan registrere felterne og påvise, hvor de befinder sig, og hvor kraftig påvirkningerne er. Strålefinderen er i dette tilfælde en katalysator. Når man ser en strålefinder udføre sin opmåling, tror man, det er heksekunst, men sådan er det ikke i praksis, han/ hun har bare den evne, at kunne omsætte påvirkningerne til de såkaldte “pinde”, hvor vinkelpindene kun indikerer strålernes tilstedeværelse og styrke.
Hvordan kan man så neutralisere strålerne? Jo man etablere et magnetfelt, som afviser strålerne inden for et mindre eller større område. Her kommer man ud på et område, hvor der er stor uenig om, men følger man naturens egne love, er dette muligt.
Mange har forsøgt sig med spoler, jernplader bokse fyldt op med bly og cement for at virke tunge. Folk får tiltro til “apparatet”, men den eneste måde at udføre operationen på er, at man skal styre strålefelterne. Jeg arbejder derfor med flere løsninger, hvor man nøje vurderer styrken af strålerne, samt hvilken udstrækning felterne har. Har man etableret dette magnetfelt, vil påvirkningerne næsten omgående starte en genoprettelse af det nedbrudte immunforsvar, og i løbet af ganske få uger er legemet strålefrit. Her gælder det selvfølgelig om at problemerne løses på et tidligt tidspunkt. Man kan jo i sagens natur komme for sent, hvor intet kan genoprettes.
Derefter bør den professionelle behandler starte sin behandling hurtigst muligt ,det være det etablerede system som den alternative behandler.

Hovedparten af alternative behandlere ved ikke nok omkring jordstråling, eller har for lidt kendskab til, hvordan disse negative påvirkninger virker på mennesker.
Det ville være nemt for mig at sige, at ingen alternativ behandler burde behandle sine klienter før man har undersøgt klienten for jordstråling
Mange læger arbejder tit og ofte med sine patienter uden at kende dennes bolig og det miljø man lever under, man stiller tit og ofte den forkerte diagnose, fordi jordstrålerne har nedbrudt det naturlige immunforsvar, symptomerne er ofte misvisende.
Hvorfor kommer jeg med så kraftige påstande? Jo det er for, at jeg indirekte vil åbne behandlerens øjne op for at tænke på, hvad den egentlige årsag til sygdommen skyldes. Er ubalancen psykisk eller fysisk? Hvordan bor den enkelte patient? Betyder det noget, hvor eller hvordan man bor?
Sygdomme koster årligt det danske samfund 140 mia., hvilket svarer til 28.000,- kr. pr. individ. Kan man nedsætte sygdomstilfælde med 1% betyder det, at mange tragiske tilfælde undgås.
Alene kræftsygdomme har en andel på 16.1 mia. Indenfor kræftforskning er der ikke i de sidste 40 år gjort landvindinger, selvom man allerede i 1920 registrerede sammenhængen mellem kræftsygdomme og krydsende jordstrålefelter, hvor hovedparten af dødsfald skylles jordstråling. Forskerne ville ikke godtage disse forhold.
Kan en behandler få bedre resultater i sin behandling af patienterne ved at anvende jordstråletest, er meget opnået. Derfor jo før man starter med at inddrage jordstråling i hverdagen, des hurtigere resultater opnår man. Det er derfor mit stille håb, at flere behandlere vil tage jordstråling op til nærmere revision.

Tilbage til toppen

Foredrag

Jeg holder meget gerne foredrag for foreninger, læreanstalter, på messer m.m.
Jeg ser det som en stor opgave, at befolkningen får den bedste mulige orientering om jordstrålernes skadelige påvirkninger på vort helbred.
Interessen for jordstråling har været meget svingende, og mange er meget skeptiske stadigvæk.
Det er derfor en stor opgave for os jordstrålefindere, at vi giver en realistisk orientering omkring jordstråling og disse skadelige påvirkninger på vort helbred.
Er du medlem af en forening, så foreslå din bestyrelse et sådant foredrag. Jeg vil være et godt alternativ til din forening med sådan et foredrag.
Er du sikkerhedsrepræsentant i en virksomhed, kan du tilføje din virksomhed et nyt pust til miljøforbedringer.
Fagforeninger bør også være opmærksomme på denne mulighed

Tilbage til toppen

Kursus i jordstråling

Forudsætninger til en jordstrålefinder


Man siger, at ca. en tredjedel af alle personer kan måle jordstråling ( med et par bøjede stålpinde eller pendul) blot de får oplyst fremgangsmåden. En anden tredjedel kan lære det, hvis de øver sig: Den sidste tredjedel vil aldrig kunne lære det, da de mangler koncentrationsevnen - de kan ikke udelukke alt andet fra deres tanker, når de søger efter jordstråler.
Der er mange faldgrupper, når man måler jordstråling, men den første forudsætning for, at man kan måle op er, at personen er i fuld balance med sig selv, og tror på det man foretager sig. Alfa og omega er, at personen kan koncentrere sig 100%, og kunne lukke alle "flyvske" tanker ude. Personen skal kunne tyde og oversætte de signaler, man optager fra omverdenen, kan man ikke dette, skal man ikke gå i gang med at finde jordstråling. En fejlvurdering kan blive katastrofalt for dine medmennesker. Da flere sætter stor lid til dine evner som jordstrålefinder og de resultater, du kommer frem til. Syntes du selv, at du opfylder disse kriterier, så gå i gang med en uddannelse som jordstrålefinder. En ny og spændende verden åbner sig for dig.

Jordstrålecentret indbyder dig til at gennemgå et kursusforløb indenfor opmåling af jordstråling. Du har sikkert tidligere tænkt på at lære om dette spændende emne, men har ikke kunnet finde det rigtige sted, hvor alle grundlæggende discipliner blev belyst. Jeg er fra flere sider blevet opfordret til at etablere et sådant kursus. Derfor får du nu chancen, for at lære om jordstråling helt fra bunden. Måske har du arbejdet med jordstråling på et eller andet niveau, men ønsker at komme videre. Måske kender du intet til emnet, men har stor interesse for dette spændende område. Du får nu mulighed for gennem 4 lørdage at tilegne dig så stor en baggrundsviden, at du kan starte som opmåler af jordstråler. Du får måske lyst til at etablere egen virksomhed og tage rundt som foredragsholder omkring emnet. Kurset giver dig inspiration til, at du kan udøve en seriøs rådgivning Du bør dog , før du tilbyder rådgivning, vide en del om emnet, men din egen energi bestemmer, hvor langt du kan komme. Mulighederne er uanede, når bare du har den rigtige indstilling til emnet, og at du interesserer dig for dine medmenneskers velfærd.
Kurserne opstarter normalt kun 1.gang pr. kvartal, når der er tilmelding fra min. 6 deltagere. Holdenes størrelse vil blive sammensat således, at alle får fuld udbytte af kurset. Der skal påregnes en del hjemmearbejde i form af øvelser. Derfor afholdes kursusforløbet med 14 dages mellemrum. Såfremt deltagerne ønsker, at kurset afholdes som internat kursus, vil forløbet blive lidt anderledes, og prisen for overnatning betales udover den normale pris. Der skal da påregnes 2 hele week-end’s.
Forløbet af internat kursus vil blive intens. Opholdet vil blive en del af undervisningen, og man vil kunne afprøve dyberegående emner udenfor normal undervisningstimer.

Kursusforløbet vil normalt starte kl.8.00 og slutte ca. kl. 16.00 -? med passende pauser. Kursusstedet er på nuværende tidspunkt i Middelfart.

Det normale kursusforløb består af såvel teori som praktiske øvelser. Det er muligt at ændre på indholdet såfremt deltagerne ønsker dette.
1. kursusdag- ½ af dagen gennemgås den grundlæggende teori, samt øvelser i marken.
2. kursusdag gennemgang af hjemme øvelser, teori og øvelser i marken.
3. kursusdag gennemgang af hjemme øvelser, teori og øvelser i marken.
4. kursusdag gennemgang af hjemme øvelser, oplæg til foredragsvirksomhed, markedsføring m.m. evaluering.

Ønsker du dig en spændende hobby, eller en selvstændig virksomhed, bør du i egen interesse melde dig til et kursus i jordstråling. 

Gennem de sidst 3-5 år er der ikke blevet afholdt kurser af mig for grupper. Derfor har jeg ændret kursusforløbet, således at jeg afholder et intensivt kursus for enkeltpersoner. Dette kræver dog en forudgående test af deltageren, for at få klarlagt og den pågældende person vil kunne få noget ud af forløbet. Jeg vil nøgternt oplyse om din egnethed, så du ikke giver penge ud til noget som ikke kan bruges i fremtiden.

Ønsker du yderligere oplysninger så ring eller skriv til:

jordstrålecentret
Kurt Bertelsen, ingeniør
Vestergade 80, strib 5500 middelfart
tlf. 6440 1742 - fax 6440 1743 – mobil 4017 4259

Tilbage til toppen

Litteratur

Litteratur og kilder

Jordstråler- Vor sundheds fjende af Georg Otto
Ønskekvist og pendul af Tom Graves
Jordstråling Hâlsa och Forntida Vetande af Dan Mattsson
Erdstrahlen als Krankheitss- und Krebserreger af Gustav Freiherr von Pohl
Helbredelsens Grunde af Vilhelm Schjeiderup

Kursus i jordstråling af Bo Jarl

Brochurer og artikler

Jordstråling af Kurt Bertelsen
Miljø og Stråleforeningen Danmark
Sygdomme koster det danske samfund 140 mia. artikel fra Jyllands Posten
Om magnetfelter Danske Elværkers Forening
Neutralisering mod jordstråling med kobbertråd
Neutralisering af jordstråling med jernstænger
Neutralisering mod jordstråling med magnetboks
Kursus i Jordstråling

Tilbage til toppen

Projekter

Forskning

Fremtiden

Gode råd til nye huskøbere

Forskninger

Det er mit håb, at politikerne vil få øje på, at jordstråling skader helbredet.

 

Derfor har jeg en åben dialog med flere politikere og ministre, men det er lang vej, før jordstråling vil blive anerkendt som skadelig.
Til dato har jeg været i dialog med følgende ministre:
Forskningsministeriet
Landbrugsministeriet
Sundhedsministeriet
Miljøministeriet
Til dato har man ikke villet afsætte midler til forskning.
En henvendelse til EU i Ritt Bjerregaards regeringstid, har heller ikke givet resultater, da man fandt emnet uinteressant.
Den sidste henvendelse til en politiker var de konservative, men man støtter mere anskaffelse af scanningsudstyr.
En henvendelse til Kræftens Bekæmpelse har indtil dato været nyttesløst. Man vil hellere give penge til helbredelse end til forebyggelse. Man efterlyser ved Kræftens Bekæmpelse resultater for dokumenterede tilfælde, samt at der bør være en læge tilknyttet projektet.
Dilemmaet er her, at det ikke findes en læge, der tør stå frem og sige sin mening omkring forskning i bl.a. kræftsygdomme forårsaget af jordstråling.

Tilbage til nye projekter

Fremtiden

Jeg er i den heldige situation, at flere alternative behandlere har givet positivt udtryk for, at de ville samarbejde med mig på flere områder.
Jeg får ofte henvendelser fra andre jordstrålefindere og personer, der arbejder med apparater til neutralisering af jordstråler. De er altid velkommen med nye tanker og ideer
Flere ønsker, at jeg tester deres opfindelser. Det er jeg selvfølgelig meget glad for, men det kan tage lang tid, før man kan se resultaterne.
Der er også fremkommet flere tiltag omkring de kosmiske stråler, bl.a. fra satellitter m.m. så opgaver i fremtiden er utallige.
Efterhånden som næsten alle familier har tekniske installationer, såsom EDB, mikroovne, TV, parabolantenner m.m. bliver der i fremtiden brug for anvisninger til at leve med disse ”vidundere”. Vi bør bruge disse hjælpemidler med fornuft, så vort helbred ikke tager skade.
Har du et eller andet projekt kørende omkring stråleeffekter, er jeg altid interesseret i at høre om dine nye tiltag
Uddannelse af nye jordstrålefindere står mig meget nær, især fordi vi ikke kan blive for mange med den rigtige indstilling.
Vi arbejder seriøs for din sundhed.

Tilbage til nye projekter

Gode råd til nye huskøbere

Til nye grund / boligejere.

Information omkring jordstråling

Når man anskaffer ny bolig er det altid en langsigtet investering, der bør danne en sund og miljørigtig ramme omkring familien. Denne bør derfor altid vælges med megen omhu, så det det er så behagelig som muligt. Man gør sig mange overvejelser omkring materialevalg, indretning køkken, bad og meget mere. Boligen skal være billig i opvarmning være isoleret optimalt o.s.v. Boligen skal have energiattest. Tilstands rapporter er det sidste nye, hvad bliver det næste.

I Sverige forlanger man en attest, der klarlægger hvor store værdier af det skadelige Radon, der er i ejendommen ( kræftfremkaldende).

I Sydtyskland gør man de samme overvejelser, men dernede er det blevet meget almindeligt, at man forlanger en strålingsattest på boligen før man skriver under på en slutseddel. Denne skal klart vise, hvor der findes strålefelter med jordstråling, samt hvor kraftige disse er.

I Tjekkoslovakiet er man begyndt, at kortlægge grundene, så man kan tage stilling til, hvor en bolig bedst kan placeres for ikke at udsætte kommende beboere for disse skadelige påvirkninger.

Der burde også herhjemme stilles forslag om, at man undersøgte sin ejendom for jordstråler, men myndighederne er ikke lydhøre overfor disse opmålinger, selvom man derved kunne skabe bedre trivsel for familien, samt sikre familien mod alvorlige sygdomme.

En undersøgelse af Deres bolig er en billig foranstaltning, der ikke kan vælte et budget på flere hundredetusinde, som en nyerhvervet bolig koster i dag .

Jeg har arbejdet med jordstråling siden 1968, og kan hjælpe Dem med en sådan undersøgelse.

Jeg vedlægger en lille folder, der belyser dette emne.

Såfremt De ønsker en sådan undersøgelse, samt forslag til neutralisering af jordstråling, står jeg gerne til rådig for yderligere oplysninger.

Tilbage til toppen

Seminar

Jeg afholder meget gerne seminarer for foreninger, alternativbehandlere m.m.

·  Et seminar strækker sig gerne over en hel dag, gerne en week- end .

·  Ved et seminar, som fortrinsvis afholdes i samarbejde med en alternativ behandler for interesserede klienter, vil deltagerne få et indgående kendskab til jordstråling m.m.

·  seminaret vil indgå forskellige praktiske øvelser i opmåling af jordstråler m.m., deltagerne vil få belyst mange forskellige emner . (Måske også udenfor den gængse opfattelse, hvad jordstråling også er)

·  Der bliver udleveret et omfattende kompendium.

·  Et seminar oprettes, når min. 6 deltager melder sig, og for at udbyttet bliver størst muligt, vil 12 deltagere nok være max.

Tilbage til toppen

Tag pennen og skriv til mig   

 

Når du har læst min hjemmeside vil du sikkert have fået svar på en del af dine spørgsmål. Jeg vil altid stå til rådighed for uddybende spørgsmål. Det er og vil altid være mig meget magtpåliggende at udbrede kendskabet til jordstråling og disse strålers skadelige påvirkninger på helbredet.
Jeg kan sikkert ikke svare på alle spørgsmål, men der findes aldrig dumme spørgsmål, kun dumme svar. Du er altid velkommen med spørgsmål, som måske ikke kommer ind under dette emne, men jordstråling spænder over et bredt område. Kan jeg ikke svare på spørgsmålene, vil jeg altid gerne undersøge mulighederne for en evt. løsning, måske kommer dit spørgsmål andre til gavn senere.
Jeg samler på erfaringer, som måske senere kan føre til at myndigheder, politikere og andre får øjnene op for jordstrålernes betydning for en evt. forskning.
Alle de erfaringer, man havde fra oldtiden omkring jordstråling er gået tabt, så der venter et kæmpe arbejde med at få a’jourført alle disse oplysninger. Du kan være med til dette med dine spørgsmål

Tilbage til toppen

Ofte stillede spørgsmål

·  1. Er jordstråling bluf

·  2. Kan jordstråling fjernes

·  3. Skader jordstråling helbredet

·  4. Er man belastet af jordstråling bliver man lettere syg

·  5. Findes der apparater, der kan neutralisere jordstråler

·  6. Pillemisbrug forhindres

·  7. Virker jordstråling på andet end mennesker

·  8. Hvorfor tager lægerne ikke jordstråling alvorligt

·  9. Højspændingsledninger påvirker disse mennesker

·  10. Findes der jordstråling over alt

·  11. Hvor længe varer det når man har neutraliseret sin ejendom, før man er strålefri

·  12. Når man bliver testet et andet sted, hvor sikker er denne test

·  13. Kan en jordstrålefinder andet ?

·  14. Eksempler fra det virkelige liv.

Er jordstråling bluf
Nej jordstråling er absolut ikke bluf. Jordstråling har en effektiv negativ påvirkning på dit helbred. Jordstråling nedbryder langsomt dit immunforsvar mod at kunne modstå alvorlige sygdomme. Mange er skeptiske overfor jordstråling. Grunden til at man ikke tror på det , er at man ikke kan se jordstråling, men virkningerne fremkommer langsomt, når man i længere tid af gangen opholder sig over jordstrålefelter. Jordstråling kan sammenlignes med røntgenstråler, som man jo heller ikke kan se

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Kan jordstråling fjernes
Kan jordstråling fjernes Jordstråler kan ikke fjernes, men man kan neutralisere dem. Jordstråler er en del af vort univers, og forsøger man at fjerne disse, griber man ind i vor klodes naturlige opbygning. Man kan neutralisere strålerne ved forskellige foranstaltninger.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Skader jordstråling helbredet
Ja i allerhøjeste grad. Jordstrålerne påvirker legemets naturlige balance. Der er delte meninger herom, men min teori er, at et legemes blodsammensætning bliver ensrettet i opbygningen, således at de forskellige organer ikke får tilstrækkelig ” næring”. Derfor vil en neutralisering af blodlegemerne bringe balance til hele kroppen, og risikoen for at pådrage sig en alvorlig sygdom minimeres.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Er man belastet af jordstråling, bliver man lettere syg
Risikoen for alvorlige sygdomme er mindre, når man er strålefri. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan blive syg, når man er strålefri.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Findes der apparater, der kan neutralisere jordstråler
Der findes et utal af apparater på markedet, men ikke alle er formålstjenligt til at neutralisere stråler. Mange skeptikere har ret i at der findes meget fup. Teknologisk institut har afprøvet nogle, men jeg kender ikke resultaterne. Jeg arbejder med en magnetboks, der ikke er tilsluttet el -nettet, hvilket er en fordel, da der så ikke indsniger sig uheldige fremmedelementer i huset.
Jeg vil undlade at fremhæve det ene apparat for det andet, men holde mig til den magnetboks, jeg anvender, hvilket indtil dato har givet meget gode resultater.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Pillemisbrug forhindres
Erfaringer har vist, at man kan nedsætte sit pilleforbrug, når man er strålefri. Det er måske en påstand, men tilbagemeldinger fra mine klienter peger i retningen af denne påstand. Medicinalfabrikkerne er nok ikke så glade for det, men dit helbred og din økonomi er dog det vigtigste.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Virker jordstråling på andet end mennesker
Ja, jordstråler virker på alt levende organismer. Planter, dyr, m.m.
Dog er der nogle dyr, der trives godt i jordstrålefelter, såsom katte, myrer, bier m.m.
De fleste andre dyr er påvirkelig af jordstråling.
Heste, grise, hunde m.m. trives dårligt på jordstrålefelter.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Hvorfor tager lægerne ikke jordstråling alvorligt
Nævner man jordstråling overfor en læge, så ryster denne normalt på hovedet. Jeg ville ønske, at lægerne ville tage jordstråling alvorligt, men den store ekspertise indenfor lægevidenskaben vil ikke høre på os jordstrålefindere. BARE DE VILLE. Jeg vil meget gerne arbejde sammen med læger om et fælles projekt, om alternative behandlingsformer, men dette ønsker de ikke. Hvad er lægerne bange for? Samfundet ville være tjent med en klarlægning om jordstråler er skadelige eller ej. Min påstand er, at jordstråling er skadelig for helbredet - lægerne vil ikke forholde sig til det, de nærmest afviser påstanden.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Højspændingsledninger påvirker disse mennesker
Når man taler om højspændingsledninger, så påberåber el– selskaberne, at disse ikke er skadelige, men uanset om højspændingsledningerne hænger i luften eller er gravet ned, udsendes der skadelige påvirkninger, hvor disse ofte er flere gange alvorligere, end man vil indrømme. Ofte vil et længerevarende ophold nærmere end 10-15 m fra ledningerne give alvorlige sygdomme. Nedgravede højspændingsledninger tilfredsstiller kun miljøfolk, men magnetfelterne kan ikke fjernes, selvom de er nedgravet. Køb derfor aldrig et hus der ligger i nærhed af højspændingsledninger.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Findes der jordstråling over alt
Ja, der findes jordstråling overalt, men dette er ikke ensbetydende med, at de er skadelige. Når man måler styrken på strålerne, bør man fastslå hvor kraftige disse er. Som regel er det ikke nødvendigt at foretage sig noget, når strålestyrken er op til 25%, hvorimod man bør foretage sig noget, når strålestyren kommer over ca. 60%. Dette kan man enten måle på det enkelte menneske eller ved en direkte opmåling.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Hvor længe varer det, når man har neutraliseret sin ejendom, før man er strålefri
Foretager man sig en effektiv neutralisering, vil stråleeffekten langsom forsvinde i kroppen.
De erfaringer, jeg har med magnetboksen, bevirker at strålerne nedbrydes med fra 5-10 % om dagen, alt efter hvordan ens immunforsvar er i stand til at genetablere til det normale leje.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål


Når man bliver testet et andet sted, hvor sikker er denne test
Test af en person er ikke afhængig af, om man opholder sig i hjemmet eller et andet sted. Man kan måle impulserne fra det enkelte menneske uafhængig af, hvor man opholder sig. Strålestyrken opbevares i kroppen, indtil man starter med en effektiv neutralisering.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Kan en jordstrålefinder andet ?
Kan en jordstrålefinder registrere andre former for uforklarlige fænomener fra dagligdagen.
Ja, kan en jordstrålefinder kan registrer mange forskellige ting, som kun fantasien sætter grænser for.
Han/hun kan klarlægge mange forskelligartede fænomener, såfremt han/hun kan analyserer de impulser, hjernen modtager, og såfremt han/hun kan koncentrerer sig om emnet.
Jeg har set utallige eksempler på dette i den tid, jeg har arbejdet med emnerne.
Fra min tid indenfor entreprenørbranchen har jeg fundet brud på kloakledninger, elkabler, telefonledninger m.m. fundet tabte ting o.s.v.
Mange har hørt om dette, men ryster på hovedet, selvom resultaterne taler sit tydelige sprog.
Her er det som med skadelige jordstråler, der ødelægger dit helbred, mange er skeptiske, indtil man har set resultaterne, bl.a. efter en effektiv neutralisering af jordstrålerne.
Tag de gamle brøndborer, de fandt vand samtidig med, at de kunne fortælle dybden på vandårerne.
Telefonmontører tyer mange gange til vinkelpindene som en sidste udvej, når de moderne måleinst rumenter melder pas.
Jeg har adskillige oplysninger fra disse montører, om deres resultater med 2 bøjede vinkelpinde.
Den eneste forudsætning for et positivt resultat af disse uforstående fænomener er, at der skal være én eller anden for udstråling af energier, som kan opfanges af hjernen.
Dette er sikkert også én af årsagerne til af folk ikke umiddelbart vil godtage eksistensen af jordstråling og andre mærkværdige fænomener.
Mennesket er en radio, der er i stand til at opfange bølger (strålinger) på forskellige bølgelængder. Øjet kan således opfatte lys, øret kan opfatte lyd, og hjernen kan opfatte mange signaler, vi endnu ikke har klarlagt. Hvad mere er: hjernen kan samarbejde de modtagne signaler til et ønsket helhedsbillede. Dette er grunden til, at den menneskelige psyke er instrumenterne så langt overlegne.
Den menneskelige hjerne er 100 gange mere følsom overfor impulser, end alle andre tekniske måleinstrumenter, men man vil kun acceptere dyrt forkromet måleudstyr, der viser udslag som et synligt bevis på et eller andet - måske jordstråling.
Hvad er 2 stk. bøjet svejsetråd til 10 kr. også værd sammenlignet med dyre måleinstrumenter ofte til adskillige 1000 vis af kroner ?
Der er mere mellem himmel og, end mennesket kan fatte, kun fantasien sætter grænser.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål

Eksempler fra det virkelige liv.

Kloak og drænledninger.
Ligger der gamle kloakledninger eller drænledninger, man ikke har kortlagt, vil en strålefinder normalt kunne lokalisere disse.

El - telefonledninger og vandledninger.
Man montører har med held kunnet lokalisere disse med vinkelpinde, spørg en vvs montør om han har forsøgt dette. Han vil ofte bekræfte dette. Han vil endda kunne påvise det nøjagtige sted hvor brud på disse ledninger og rør.

Finde tabte sager.
Ofte kan man finde tabte sager, når der ikke er gået for lang tid og genstanden har tabt ” udstrålingen”. Min kone, som er min største skeptiker, skjulte en mønt for mig på en meget stor grund ( 5000 m2 ), her kunne jeg findemønten indenfor ca. 50 cm.

Maskiner og udstyr
Jeg var på en lokal TV station, hvor man ofte havde problemer med videomaskinen. Efter at lokalerne var blevet neutraliseret mod stråleeffekten fungerede videoen normalt uden de større driftsforstyrrelser. F.eks. en trykkerimaskine hvor trykvalsen pålægger farve til papiret fungerer denne bedre efter en neutralisering.

Speciale
Jordstrålefinder har hver sit speciale, især da området er så stort. For mit vedkommende har jeg valgt at koncentrere mig om neutralisering af jordstråling, for ad denne vej at kunne bidrage noget for det enkelte menneskes sundhed og helbred.
Sygdomme koster det danske samfund over 140 mia. om året svarende til ca. 28.000,00 kr. pr. dansker ung som gammel, så der er rigeligt at tage sig af i fremtiden.
En besparelse på 1% er landvindinger. 1,4 mia. svarer nøje til hvad politikerne har med på dette års finansbudget alene til en forbedring af sundhedsvæsenet.
Dette beløb kunne man gratis få foræret, såfremt man ville tage jordstråling mere alvorligt, end man gør i dag.

Tilbage til toppen

 

 

Senest ændret: 01. maj 2010