Nyheder

Indhold


Skræddersyet stråleafviser
Bertelsens stråleafviser
Resultater af neutralisering af dyr
Resultater af neutralisering af personer
Hvad bør man gøre, når der er jordstråler i din bolig?
Fremtidssikret


Skræddersyet stråleafviser
Jordstråler er stråler fra jordens kerne, som i princippet er en stor stangmagnet med nord- og sydpoler. Denne stråling er nødvendige som energigivere til mennesker og dyr, det kommer blot an på størrelsen af dosis. Som med så meget andet i livet kan alt, man får for meget af være skadeligt.

Sådan er det også med jordstråler.

Det har fra gammel folkemedicin været kendt, at man ikke skulle have sin seng stående over en vandåre, da dette kunne medføre alvorlige sygdomme. På samme måde iagttog man hvor husdyrene gerne ville ligge på marken. Her byggede man sine stalde. Så jordstråling er ingen ny opdagelse.
Er jordstrålingen for kraftig, hvor du enten arbejder eller sover er det derfor meget nødvendigt, at man sørger for at neutraliserer de alt for kraftige jordstråler.
Legemets immunforsvar nedbrydes langsomt af skadelige og negative jordstråler, der bevirker, at den enkelte person langsomt kan pådrage sig en alvorlig sygdom. Arten af sygdomme eller tidspunkt kan naturtro ikke forudsiges, da disse udvikler sig forskelligt hos den enkelte person.

Gennem snart en ½ menneskealder, har jeg arbejdet med jordstråling, og herigennem fået en betydelig indsigt i dette spændende emne - jordstråling. Jordstråling er en usynlig energiform, som man bør tage meget alvorligt, men emnet er ofte blevet betragtet som fup.

Ud fra erfaringer og iagttagelser, har jeg udviklet en metode, som har vist sig meget effektiv. Set i lyset af positive resultater fra såvel Australien, Spanien , Norge samt hos adskillige klienter i Danmark, er det muligt ud fra en tilsendt tegning at skræddersy en jordstråleafviser til den aktuelle bolig, denne er så effektiv, at man er strålefri efter ca. 3 uger.
Den er beregnet for mennesker, der ønsker at spare mit besøg, men som alligevel gerne ønsker at få neutraliseret sin ejendom mod jordstrålernes skadelige påvirkninger.

Stråleafviseren har dog den begrænsning, at virkningen holder sig i ca. 6 år, og den bliver skræddersyet til at dække den enkelte familie og deres bolig, Stråleafviseren kan ikke umiddelbart flyttes til en anden bolig eller overdrages til andre.
Som den eneste jordstrålefinder her i Danmark, arbejder jeg på denne måde.. Stråleafviseren udlægger et energifelt, der afbøder jordstrålernes skadelige påvirkninger på det levende menneske.
Virkningen begynder fra det øjeblik afviseren er opstillet. Personerne bliver "populært " sagt strålefri. Udfra den tilsendte tegning kan jeg anvise forskellige steder, hvor afviseren bør placeres, for at virkningen er optimal.
Et af argumenterne for at bruge afviseren er, at den er miljøvenlig, den bruger ingen strøm. og er helt uafhængig af andre energikilder. Dette bevirker også, at udefra kommende påvirkninger ingen betydning får på effektiviteten.
Symptomer der opstår når man har fået dette lille vidunder ind i huset er, at de første 5-10 dage vil man måske føle en vis uro, og man bliver meget tørstig, men dette er gode tegn, for så er man klar over at afviseren "arbejder " efter hensigten. Drik da rigeligt med vand, gerne 1 - 2 l om dagen.
En foranstaltning på under 2.000, 00 kr. er alt hvad du skal betale for dette lille vidunder. Hvad er dit helbred værd, såfremt man får et bedre velvære og mindsker risikoen for at pådrage sig en alvorlig sygdom på grund af jordstråler?

Garanti: Såfremt man ikke er strålefri efter 30 dage sender man bare afviseren retur og får sine penge retur. Garantien dækker at stråleafviseren er virksom i 6 år, i modsat fald kan man sende afviseren retur og få den ombyttet med en ny.

Denne garanti giver jeg som udtryk for at mine erfaringer ud fra testresultaterne er 100% positive. Hvem andre end strålecentret tør give en sådan garanti?


Til Top

Bertelsens  stråleafviser

                                                                 

Alle computeres skræk                                      

Jeg har siden 1968 arbejdet seriøst med neutralisering af de farlige jordstråler, som kan nedbryde dit immunforsvar og give dig større risiko for hovedpine, søvnløshed samt alvorlige sygdomme m.m.

Jeg arbejder med forskellige metoder til neutralisering af disse farlige stråler alt efter mine klienters temperament, men fælles for dem alle - de virker!  

Igennem de senere år er computerne blevet en ligeså almindelig ting i hverdagen, som fjernsynet er. Alle ved, at der fra computeren sendes nogle negative stråler, som tapper dig for kræfter og energi. Jeg har gennem flere år arbejdet med at finde en løsning på dette problem. I mit mangeårige arbejde med neutralisering af jordstråler og adskillige forsøg og test, har jeg fundet en løsning, der kan holde i minimum 5 år. 

Der er mange, der har en rosen kvarts stående ved deres computer, og der er set forskellige produkter på markedet, men fælles for disse er, at neutraliseringen ikke holder. Som den eneste tør jeg give 5 års garanti for, at produktet kan holde neutraliseringen. 

Min stråleafviser skal du betragte som en investering i dit helbred. Forsvinder virkningen, vil du uden diskussion få ombyttet afviseren med en anden. Denne stråleafviser bliver programmeret til dig personligt og bør derfor ikke overdrages til andre.  

Advarsel! Der er meget kraftige energier i afviseren, så man bør ikke have direkte kontakt med selve krystallen i længere tid ad gangen. Alle afvisere bliver forsynet med et personligt certifikat, som kun passer til brugeren. Derfor bør den ikke overdrages til andre. 

Sikkerhed! Du har 60 dages fuld returret, hvis du imod forventning ikke er tilfreds med produktet. Den eneste omkostning, du har, er porto - og forsendelsesomkostninger

Til Top

Resultater af neutralisering af dyr

Jeg har meget gode resultater med svineavlere, hvor landmanden har forbedret driftsoverskuddet med helt op til 10% uden at ændre på tidligere driftsmønstre. Adresser til svineavlere kan oplyses.

På stutterier er der sket en mærkbar ændring i hestenes trivsel. Drægtigheden er beviseligt blevet forbedret. Henvisninger til såvel stutterier og en travbane kan oplyses.

Minkfarme. Jeg er i gang med en testfarm hvor opnåede resultater vil blive tilgængelige efter september.

Til Top

 

Resultater af neutralisering af personer

Vi har gennem det sidste ½ år gennemført en omfattende testperiode hos en klient med for højt blodtryg, hvor klienten efter 3 mdr. halverede sit medicinforbrug, og efter yderligere 3 mdr. er klienten medicinfri.

Børn der ikke kan lægge tør om natten får efter 1-2 mdr. en normal tilværelse.

Klienter, der er medicinforbrugere, får ofte halveret denne giftindtagen i kroppen.

Til Top


Hvad bør man gøre, når der er jordstråler i din bolig?

 Få målt din bolig op og om nødvendigt neutraliser for jordstråling. Henvend dig tilen professionel jordstrålefinder, der findes sikkert en sådan i dit område. Gør det før det kan blive for sent. Under referencer kan du kontakte een måske i din nærhed.


Til Top
 
Fremtidssikret

Jeg arbejder intenst på nye landvindinger, så mit erfaringsgrundlag altid er ajourført. Jordstråling er så et stort og spændende område, at der stadig kommer nye tiltag til vor viden herom.

Jeg udfører opmålinger, holder foredrag, skriver artikler og giver rådgivning overalt i Danmark, samt dele af Tyskland. Jeg kan yderligere tilbyde kurser for en gruppe af 4-8 personer efter aftale.

Dit helbred er dit eget ansvar. Det er et tilbud til dig.


Senest ændret: 15. august 2012.

Til Top