Priser

 

Indhold

 

Undersøgelse

Erhverv

Foredrag

Seminar

Neutralisering af jordstråler

Bestillinger

 

Undersøgelse

En normal undersøgelse koster 800,00 kr.

Undersøgelse med rådgivning om nedgravning af jernstænger 1.500kr. incl. opfølgning af udført arbejde.

Adresseændring indenfor 6 år kr. 300,00 for afviseren + ny opmåling.

Honoraret omfatter:
· Opmåling af ejendommen – parcelhus, lejlighed samt påvisning af jordstrålefelter

· Rapport og rådgivning af løsningsmodeller for neutralisering for jordstråling
· Telefonrådgivning i rimelig omfang.
· Test af familien om de er belastet af jordstråling
· Opfølgningstest 1. gang om året for om familien er belastet af jordstråling - på min bopæl –   5 år
· Kørsel indtil 20 km fra min bopæl – kørsel og transport herefter statens takster
· Honoraret er et engangsbeløb, der dækker alle serviceydelser i rimelig omfang.
· Opmålinger og rådgivning behandles under fuld gensidig fortrolighed med tavshedspligt overfor den enkelte klient

En opmåling tager normalt 1-2 timer.

Tilbage til toppen

Erhverv

Undersøgelser i en virksomhed skal altid aftales i hvert enkelt tilfælde, da omfanget af en undersøgelse er forskelligt fra sag til sag.
En sag bør derfor opdeles i forskellige tempi:
· Orientering og oplæg er vederlagsfrit
· Forundersøgelser - aftalt beløb
· Opmåling og rådgivning / timepris eller efter tilbud
· Timeprisen er 300,00 kr.
· Test af medarbejdere 100,00 kr. pr person
· Opfølgning
Før en undersøgelse iværksættes bør virksomheden orientere medarbejderne om den påtænkte opmåling, rådgivning m.m. og personalet bør være positive omkring forløbet. Evt. tillids – og sikkerhedsrepræsentanter bør kunne se vigtigheden af en opmålingen og efterfølgende foranstaltninger som en god miljøforbedring for såvel medarbejderne som virksomheden.
Foranstaltningerne, såfremt disse er nødvendige, vil altid kunne gavne såvel medarbejder som virksomheden som helhed.

Tilbage til toppen

Foredrag

Jeg tager gerne ud til foredrag i foreninger, skoler, læreranstalter m.m.
Et foredrag tager normalt 2-3 timer, og tilhørerne får udleveret div. brochurer m.m.
Honorar aftales i hvert enkelt tilfælde. Foreninger der ikke tager entre er vederlagsfrie.
For kørsel udover 20 km fra min bopæl betales km takst efter statens regler

Tilbage til toppen

Seminar

Jeg afholder meget gerne seminarer for foreninger, alternativbehandlere m.m.
 Et seminar strækker sig gerne over en hel dag, gerne en weekend .
·Ved et seminar, som fortrinsvis afholdes i samarbejde med en alternativ behandler for interesserede klienter, vil deltagerne få et indgående kendskab til jordstråling m.m.
·På seminaret vil indgå forskellige praktiske øvelser i opmåling af jordstråler m.m., deltagerne vil få belyst mange forskellige emner . (Måske også udenfor den gængse opfattelse, hvad jordstråling også er)
·Der bliver udleveret et omfattende kompendium.
 Et seminar oprettes, når min. 6 deltager melder sig, og for at udbyttet bliver størst muligt, vil 12 deltagere nok være max.
Honorar er: 1200,00 kr.
For kørsel udover 20 km fra min bopæl betales km takst efter statens regler

Tilbage til toppen

Neutralisering af jordstråler

Jeg kan på nuværende tidspunkt anvise 2 løsningsmodeller.
Priser

1. nedgravning af jernstænger

afhængig af styrken af strålerne og arealet vil en materialepris på ca. 300,00 kr. være realistisk

2. skræddersyet stråleafviser

1.500,00 kr.


Anvisninger
1. løsningsmodel nedgravning af jernstænger

2. løsningsmodel skræddersyet stråleafviser.

 

Neutralisering af jordstråling (Nedgravning af jernstænger.)

Tillykke med din beslutning om nedgravning af jernstænger, som den metode jeg foretrækker som mest effektiv til neutralisering af skadelige jordstråler .
Jordstråler er stråler fra jordens kerne, som i princippet er en stor stangmagnet med nord - og sydpoler. Denne stråling behøves som energigivere til mennesker og dyr, det kommer blot an på størrelsen af dosis. Som med så meget andet i livet kan alt man får for meget af være skadeligt.
Sådan er det også med jordstråler.
Det har fra gammel folkemedicin været kendt, at man ikke skulle have sin seng stående over en vandåre, da dette kunne føre til sygdomme, ligeledes hvor husdyrene ville ligge i marken byggede man sin stald for at undgå sygdomme, så jordstråling er ingenlunde en ny opdagelse.
Er jordstrålingen for kraftig, hvor du enten arbejder eller sover er det derfor meget nødvendigt, at man sørger for at neutraliserer de alt for kraftige jordstråler.
I den del af legemet, som påvirkes af stråling bliver legemets immunforsvar langsomt nedbrudt, så diverse sygdomme, som den enkelte person er disponeret for kan udvikle sig.
Som den eneste jordstrålefinder her i Danmark arbejder jeg med nedgravning af jernstænger, der kan fastholde de skadelige jordstråler, således at man ikke bliver udsat for disse.
Personen bliver "populært " strålefri.
Denne metode har jeg udviklet sammen med metafysiker Willy Fabricius.
Denne metode har vist sig yderst effektiv.
Placering og antal jernstænger skal nøje beregnes .
Jernstængerne nedgraves i ca. 50 -60 cm dybde og lægges i en nøjagtig bestemt retning afhængig af, hvor på kloden man bor.
Jordstrålingen er neutraliseret omgående, når man har dækket stængerne med jord.
Princippet i denne metode er, at jernstængerne fastholder jordstrålerne på en sådan måde at arealet mellem jernstængerne bliver strålefrit.
Metoden er én af de billigste og mest effektive foranstaltninger, der findes, idet metoden er miljøvenlig, kræver ingen vedligeholdelse eller driftsomkostninger. Jernstængerne ligger uberørt i jorden, hvor disse langsomt "suger" jordstrålerne til sig.
Undersøgelser på nedgravede jernstænger efter bare 3 mdr. viser, at energibalancen i jernstængerne er stigende, d.v.s. at metoden er selvforstærkende.
Jeg arbejder med 3 forskellige systemer for neutralisering af jordstråler, hvoraf jeg betragter denne metode som Rolles - Royce' en af mine metoder.
Jeg anbefaler derfor denne, hvor dette kan lade sig gøre, da denne metode giver optimalt beskyttelse.

Jordstrålecentret arbejder for din sundhed


Tilbage til anvisninger


Tilbage til top

Skræddersyet stråleafviser

Jordstråler er stråler fra jordens kerne, som i princippet er en stor stangmagnet med nord- og sydpoler. Denne stråling er nødvendige som energigivere til mennesker og dyr, det kommer blot an på størrelsen af dosis. Som med så meget andet i livet kan alt, man får for meget af være skadeligt.

Sådan er det også med jordstråler.

Det har fra gammel folkemedicin været kendt, at man ikke skulle have sin seng stående over en vandåre, da dette kunne medføre alvorlige sygdomme. På samme måde iagttog man hvor husdyrene gerne ville ligge på marken. Her byggede man sine stalde. Så jordstråling er ingen ny opdagelse.
Er jordstrålingen for kraftig, hvor du enten arbejder eller sover er det derfor meget nødvendigt, at man sørger for at neutraliserer de alt for kraftige jordstråler.
Legemets immunforsvar nedbrydes langsomt af skadelige og negative jordstråler, der bevirker, at den enkelte person langsomt kan pådrage sig en alvorlig sygdom. Arten af sygdomme eller tidspunkt kan naturtro ikke forudsiges, da disse udvikler sig forskelligt hos den enkelte person.

Gennem snart en ½ menneskealder, har jeg arbejdet med jordstråling, og herigennem fået en betydelig indsigt i dette spændende emne - jordstråling. Jordstråling er en usynlig energiform, som man bør tage meget alvorligt, men emnet er ofte blevet betragtet som fup.

Udfra erfaringer og iagttagelser, har jeg udviklet en metode, som har vist sig meget effektiv. Set i lyset af positive resultater fra såvel Australien, Spanien , Norge samt hos flere klienter i Danmark, er det muligt udfra en tilsendt tegning at skræddersy en jordstråleafviser til den aktuelle bolig, denne er så effektiv, at man er strålefri efter ca. 3 uger.
Den er beregnet for mennesker, der ønsker at spare mit besøg, men som alligevel gerne ønsker at få neutraliseret sin ejendom mod jordstrålernes skadelige påvirkninger.

Stråleafviseren har dog den begrænsning, at virkningen holder sig i ca. 6 år, og den bliver skræddersyet til at dække den enkelte familie og deres bolig, Stråleafviseren kan ikke umiddelbart flyttes til en anden bolig eller overdrages til andre.
Som den eneste jordstrålefinder her i Danmark, arbejder jeg på denne måde.. Stråleafviseren udlægger et energifelt, der afbøder jordstrålernes skadelige påvirkninger på det levende menneske.
Virkningen begynder fra det øjeblik afviseren er opstillet. Personerne bliver "populært " sagt strålefri. Udfra den tilsendte tegning kan jeg anvise forskellige steder, hvor afviseren bør placeres, for at virkningen er optimal.
Et af argumenterne for at bruge afviseren er, at den er miljøvenlig, den bruger ingen strøm. og er helt uafhængig af andre energikilder. Dette bevirker også, at udefra kommende påvirkninger ingen betydning får på effektiviteten.
Symptomer der opstår når man har fået dette lille vidunder ind i huset er, at de første 5-10 dage vil man måske føle en vis uro, og man bliver meget tørstig, men dette er gode tegn, for så er man klar over at afviseren "arbejder " efter hensigten. Drik da rigeligt med vand, gerne 1 - 2 l om dagen.
En foranstaltning på 1200, 00 kr. er alt hvad du skal betale for dette lille vidunder. Hvad er dit helbred værd, såfremt man får et bedre velvære og mindsker risikoen for at pådrage sig en alvorlig sygdom på grund af jordstråler?

Garanti: Såfremt man ikke er strålefri efter 30 dage sender man bare afviseren retur og får sine penge retur. Garantien dækker at stråleafviseren er virksom i 6 år, i modsat fald kan man sende afviseren retur og få den ombyttet med en ny.

Denne garanti får I vist ikke hos andre. Dette er også et udtryk for at mine erfaringer udfra testresultaterne er 100% positive. Hvem andre end strålecentret tør give en sådan garanti.


Tilbage til anvisninger


Bestilling

Undertegnede ønsker hermed bestilling af: 

Opmåling af jordstråler
Foredrag
Seminar
Neutralisering
Erhverv

 

 

 

Navn:

Adresse:

Post nr:

By:

Tlf:

Email:

  

 

 

Tilbage til top

Senest ændret: 1. august 2012