FAQ

Find mere information herunder.

FAQ

Er jordstråling bluf?

Nej jordstråling er absolut ikke bluf. Jordstråling har en effektiv negativ påvirkning på dit helbred. Jordstråling nedbryder langsomt dit immunforsvar mod at kunne modstå alvorlige sygdomme.

Mange er skeptiske overfor jordstråling. Grunden til at man ikke tror på det , er at man ikke kan se jordstråling, men virkningerne fremkommer langsomt, når man i længere tid af gangen opholder sig over jordstrålefelter.

Jordstråling kan sammenlignes med røntgenstråler, som man jo heller ikke kan se.

Kan jordstråling fjernes?

Kan jordstråling fjernes? Nej Jordstråler kan ikke fjernes, men man kan neutralisere dem. Jordstråler er en del af vort univers, og forsøger man at fjerne disse, griber man ind i vor klodes naturlige opbygning.

Man kan neutralisere strålernes skadelige virkninger ved forskellige foranstaltninger.

Skader jordstråling helbredet?

Ja i allerhøjeste grad. Jordstrålerne påvirker legemets naturlige balance. Der er delte meninger herom, men min teori er, at et legemes blodsammensætning bliver ensrettet i opbygningen, således at de forskellige organer ikke får tilstrækkelig ” næring”. Derfor vil en neutralisering af blodlegemerne bringe balance til hele kroppen, og risikoen for at pådrage sig en alvorlig sygdom minimeres.

Er man belastet af jordstråling? Bliver man lettere syg?

Risikoen for alvorlige sygdomme er mindre, når man er strålefri. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan blive syg, når man er strålefri.

Findes der apparater, der kan neutralisere jordstråler?

Der findes et utal af apparater på markedet, men ikke alle er formålstjenligt til at neutralisere stråler. Mange skeptikere har ret i at der findes meget fup. Teknologisk institut har afprøvet nogle, men jeg kender ikke resultaterne. Jeg arbejder med en magnetboks, der ikke er tilsluttet el -nettet, hvilket er en fordel, da der så ikke indsniger sig uheldige fremmedelementer i huset. Jeg vil undlade at fremhæve det ene apparat for det andet, men holde mig til den magnetboks, jeg anvender, hvilket indtil dato har givet meget gode resultater.

Pillemisbrug forhindres?

Erfaringer har vist, at man kan nedsætte sit pilleforbrug, når man er strålefri. Det er måske en påstand, men tilbagemeldinger fra mine klienter peger i retningen af denne påstand. Medicinalfabrikkerne er nok ikke så glade for det, men dit helbred og din økonomi er dog det vigtigste.

Virker jordstråling på andet end mennesker?

Ja, jordstråler virker på alt levende organismer. Planter, dyr, m.m.
Dog er der nogle dyr, der trives godt i jordstrålefelter, såsom katte, myrer, bier m.m.

De fleste andre dyr er påvirkelig af jordstråling.
Heste, grise, hunde m.m. trives dårligt på jordstrålefelter.

Højspændingsledninger påvirker disse mennesker.

Når man taler om højspændingsledninger, så påberåber el– selskaberne, at disse ikke er skadelige, men uanset om højspændingsledningerne hænger i luften eller er gravet ned, udsendes der skadelige påvirkninger, hvor disse ofte er flere gange alvorligere, end man vil indrømme.

Ofte vil et længerevarende ophold nærmere end 10-15 m fra ledningerne give alvorlige sygdomme. Nedgravede højspændingsledninger tilfredsstiller kun miljøfolk, men magnetfelterne kan ikke fjernes, selvom de er nedgravet.

Køb derfor aldrig et hus der ligger i nærhed af højspændingsledninger.

Findes der jordstråling over alt?

Ja, der findes jordstråling overalt, men dette er ikke ensbetydende med, at de er skadelige. Når man måler styrken på strålerne, bør man fastslå hvor kraftige disse er. Som regel er det ikke nødvendigt at foretage sig noget, når strålestyrken er op til 25%, hvorimod man bør foretage sig noget, når strålestyren kommer over ca. 60%. Dette kan man enten måle på det enkelte menneske eller ved en direkte opmåling.

Hvor længe varer det, når man har neutraliseret sin ejendom, før man er strålefri?

Foretager man sig en effektiv neutralisering, vil stråleeffekten langsom forsvinde i kroppen. De erfaringer, jeg har med magnetboksen, bevirker at strålerne nedbrydes med fra 5-10 % om dagen, alt efter hvordan ens immunforsvar er i stand til at genetablere til det normale leje.

Når man bliver testet et andet sted, hvor sikker er denne test?

Test af en person er ikke afhængig af, om man opholder sig i hjemmet eller et andet sted. Man kan måle impulserne fra det enkelte menneske uafhængig af, hvor man opholder sig. Strålestyrken opbevares i kroppen, indtil man starter med en effektiv neutralisering.

Kan en jordstrålefinder andet?

Kan en jordstrålefinder registrere andre former for uforklarlige fænomener fra dagligdagen.

Ja, kan en jordstrålefinder kan registrer mange forskellige ting, som kun fantasien sætter grænser for.

Han/hun kan klarlægge mange forskelligartede fænomener, såfremt han/hun kan analyserer de impulser, hjernen modtager, og såfremt han/hun kan koncentrerer sig om emnet.

Jeg har set utallige eksempler på dette i den tid, jeg har arbejdet med emnerne.

Fra min tid indenfor entreprenørbranchen har jeg fundet brud på kloakledninger, elkabler, telefonledninger m.m. fundet tabte ting o.s.v.
Mange har hørt om dette, men ryster på hovedet, selvom resultaterne taler sit tydelige sprog.

Her er det som med skadelige jordstråler, der ødelægger dit helbred, mange er skeptiske, indtil man har set resultaterne, bl.a. efter en effektiv neutralisering af jordstrålerne.

Tag de gamle brøndborer, de fandt vand samtidig med, at de kunne fortælle dybden på vandårerne.
Telefonmontører tyer mange gange til vinkelpindene som en sidste udvej, når de moderne måleinst rumenter melder pas.
Jeg har adskillige oplysninger fra disse montører, om deres resultater med 2 bøjede vinkelpinde.

Den eneste forudsætning for et positivt resultat af disse uforstående fænomener er, at der skal være én eller anden for udstråling af energier, som kan opfanges af hjernen.

Dette er sikkert også én af årsagerne til af folk ikke umiddelbart vil godtage eksistensen af jordstråling og andre mærkværdige fænomener.

Mennesket er en radio, der er i stand til at opfange bølger (strålinger) på forskellige bølgelængder. Øjet kan således opfatte lys, øret kan opfatte lyd, og hjernen kan opfatte mange signaler, vi endnu ikke har klarlagt. Hvad mere er: hjernen kan samarbejde de modtagne signaler til et ønsket helhedsbillede. Dette er grunden til, at den menneskelige psyke er instrumenterne så langt overlegne.

Den menneskelige hjerne er 100 gange mere følsom overfor impulser, end alle andre tekniske måleinstrumenter, men man vil kun acceptere dyrt forkromet måleudstyr, der viser udslag som et synligt bevis på et eller andet – måske jordstråling.

Hvad er 2 stk. bøjet svejsetråd til 10 kr. også værd sammenlignet med dyre måleinstrumenter ofte til adskillige 1000 vis af kroner ?
Der er mere mellem himmel og, end mennesket kan fatte, kun fantasien sætter grænser.

Hvorfor tror du, du er belastet af jordstråler?

Jordstråler påvirker dit søvnmønster i negativ retning.

Bestilling af jordstråleafviser

Her kan du bestille, en jordstråleafviser. Du kan vælge om, det skal være en pyramide afviser eller nedgravning af jernstænger.
Efter bestilling bliver du ringet op, for nærmere aftale.

(+45) 64 40 17 42
kurt.bertelsen@jordstraaling.dk