Jordstråler

Jordstråling er en energiform med stor gennemslagskraft, den er målt helt op til 16. etage i et højhus. Jordstråling er et modstykke til den kosmiske stråling, idet denne er positivt ladet, mens jordstråling er negativt ladet.

Afbøjningen af jordstrålingen sker som regel i forbindelse med vandårer, der kan ligge indtil 800 km nede, og som ofte krydser hinanden i vidt forskellige dybder og munder ud vidt forskellige steder på jordkloden.

Man mener, at jordstråling skyldes den glødende magma i jordklodens indre.

Jordstråling er en energiform, som vi i dag endnu ikke har lært at styre og udnytte. Vi har opdaget, at den kan have skadelige virkninger, men vi har også opdaget, at man kan afbøde disse ved hensigtsmæssige foranstaltninger

Jordstråling har såvel skadelige, som nødvendig positiv virkning på universet. Vi er tilbøjelig til at overse de positive påvirkninger, fordi mange påvirkes mest af de negative følger, der beviseligt nedbryder vort immunforsvar overfor sygdomme.

Ved vedvarende påvirkninger fra jordstråling tænker vi heller ikke kreativt. Vore beslutninger er mange gange forkerte, fordi vor energi skal bruges til at modstå jordstrålernes skadelige påvirkninger frem for til konstruktive løsninger.

Påvirkningerne udarter sig ofte som træthed, hovedpine svære sygdomme og mindre kreativitet.

Jordstråling indgår som en naturlig del af vor univers for at holde hele systemet i balance.

Er vi daglig påvirket af jordstråling, bliver vores almene velbefindende nedsat.

Vi får hovedpine, sover dårligt, er i adskillige tilfælde mere trætte når vi står op, end da vi gik i seng.

Det viser sig ofte, at en person med nedsat immunforsvar er mere modtagelig for svære sygdomme, hvor kroppens normale cyklus ikke kan genoprette balancen på en naturlig måde.

Lægevidenskaben vil alene af den grund ikke acceptere, at jordstrålefindere har disse egenskaber.

Der findes selvfølgelig mange, der påstår, at de kan finde jordstråler, men ikke aner hvordan, man forholder sig til at neutralisere eller fjerner strålerne fra vore boliger.

Man kæmper mod store kræfter, hvor man bør kende de grundlæggende faktorer for at kunne arbejde konstruktivt med jordstråling, her er man på “herrens mark”, fordi der i dag ikke findes nogen forskning, men at man alene støtter sig til de erfaringer, som man allerede har opnået.

Lægevidenskaben vil se dokumentation, men opnåede resultater tæller dog mere, når man skal bedømme resultaterne af vort arbejde hos vore kunder.

Jeg arbejder derfor med flere løsningsmodeller, hvor effekten af disse foranstaltninger har en længere virkningsgrad.

Løsningsmodel 1:

Man lægger en kobbertråd omkring huset, som tilsluttes et jordspyd, her kan virkningen registreres over en årrække. Jeg har eksempler på , at virkningen er intakt selv efter 10 år.

 

Løsningsmodel 2:

Det bedste system, som jeg arbejder med er udviklet af en megafysiker, af hvem jeg har fået eneret til at udføre.

Systemet består af en nøje beregning af areal og styrke af jordstrålingen, udfra hvilket man bestemmer et vist antal jernstænger, der så skal nedgraves i jorden.

Dette system fjerner helt jordstrålerne. Grunden til virkningen er, at jernstængerne bliver positivt magnetiseret på en måde, at virkningen bliver selvregulerende.

Forsøg med umagnetiske jernstænger viser, at jernstængerne mættes efter bare 1-3 mdr. og beholder virkningen mod jordstråler lang ud i fremtiden.

Løsningsmodel 3:

Jeg har udfra min mangeårige erfaring med jordstråling udviklet en ny afviser, som jeg kalder skræddersyet stråleafviser. Denne løsning må nok betragtes som en discountløsning.

Virkningen kan holde i 6 år, men fungerer på lige fod med de øvrige løsningsmodeller. Sender man en tegning over boligen til mig, så kan jeg med ca. 80% sikkerhed lokalisere jordstrålefelterne.

Stråleafviseren bliver skræddersyet til netop din bolig og familie, men kan dog ikke flyttes til andre boliger eller familier.

Det skal dog pointeres, at en opmåling i boligen er at foretrække, men man sparer såvel opmåling og kørselsudgifter. Garantien på afviseren er 6 år, men det er trods alt længe.

Jeg arbejder intenst på nye landvindinger, så mit erfaringsgrundlag altid er ajourført.

Jordstråling er så et stort og spændende område, at der stadig kommer nye tiltag til vor viden herom.

Jeg udfører opmålinger, holder foredrag, skriver artikler og giver rådgivning overalt i Danmark, samt dele af Tyskland. Jeg kan yderligere tilbyde kurser for en gruppe af 4-8 personer efter aftale.

Dit helbred er dit eget ansvar

Jordstråling er desværre en snigende stråling, som man kun sjældent direkte kan mærke. De fleste mærker den i form af hyppig vandladning, kolde fødder, irritation og hovedpine, der derefter kan udvikle sig til noget mere alvorligt.

Et sikkert tegn er, at mindre børn ikke kan ligge tør om natten. Katte elsker jordstråling, så hvis en kat gerne ligger i ens seng, bør man være på vagt! Omvendt kan hunde ikke fordrage jordstråling, og en hund vil hurtigt blive syg, hvis man tvinger den til at sove i et strålehærget område!

Går vi til læge, har han ofte svært ved at stille den rigtige diagnose, og vi bliver fejlbehandlet.

Er man fri for jordstråling, kan den rigtige diagnose stilles, og kroppens naturlige balance genoprettes hurtigere end tidligere.

Jordstråling giver en så stor negativ udladning, at påvirkningerne kan sammenlignes med røntgenstråler.

Disse stråler har lægevidenskaben stor respekt for.

Man tager altid mange forholdsregler mod at blive påvirket af disse. Røntgenstråler kan tildels registreres ,hvorimod jordstråling har et andet “bølgeområde”.

Der findes ikke på nuværende tidspunkt noget brugbart instrument, der kan måle frekvenserne fra jordstråling.

Som med alt, findes der “plattenslagere”, der forsøger at spinde guld på folks sundhed, men den seriøse jordstrålefinder kender sit ansvar, og går aldrig på kompromis mod sin samvittighed.

Mellem år og dag har flere forsøgt at udvikle apparater, der kan fjerne jordstråling.

Mange af disse indeholder tit og ofte kun en spole, en blyplade indstøbt i cement og mange andre finesser, der alle viser sig at være virkningsløse.

Folk er blevet snydt, og hvad værre er, man får en falsk tryghed, men det værste er, at seriøse jordstrålefindere er blevet mødt med så stor en skepsis, at vi alle er sat i én og samme dårlige bås.

Mange betragter jordstråling som heksekunst, hvilket absolut ikke er tilfældet.

For at kunne neutralisere jordstråling, skal man aflede stråleeffekten over et større areal, d.v.s., at man må kunne oprette et magnetfelt, som er kraftig nok til at afbøde jordstrålerne.

Flere har købt en “dippedut” til at indsætte i en stikkontakt. Når man evt. skiller den ad, indeholder den kun en spole af kobbertråd. Det siger sig selv, at denne ingen virkning har. Køberne giver ofte 4-500 kr. for dette fidusnummer.

Flere køber dyre magnettæpper for 3-5000 kr., som har en begrænset effekt, såfremt man ikke etablerer en jordforbindelse for at aflade spændingerne til jorden, i modsat fad får man ingen eller begrænset glæde af investeringen.

Flere køber magnetarmbånd, hvor man bliver lovet guld og grønne skove, som i adskillige tilfælde viser sig at være virkningsløse. Det tager år og dag før virkningerne viser sig.

En magnetmåtte kan være virkningsfuld, såfremt man kan aflede de magnetiske felter til jorden, hvilket mange ikke får udført rigtigt.

Derfor får vi så mange skeptiske mennesker, der sætter spørgsmålstegn til os jordstrålefindere. Flere har forsøgt sig med stenkrystaller, men effekten holder ikke i længden, såfremt man ikke afmagnetisere krystallerne jævnligt, i modsat fald vil jordstrålerne hurtigt overtager området, og de skadelige påvirkninger genopstår.

Som service for alle mine klienter/kunder, vil man én gang om året vederlagsfrit kunne komme hos mig, for at blive testet, om man stadig er påvirket af jordstråler.

Dette tilbud gælder hele familien.