Info

MILJØ – SUNDHED – KREATIVITET

Sidder du
på en vulkan..

…..er der
jordstråling
under dig?

Jordstråling er en energiform med stor gennemslagskraft, den er målt helt op til 16 etage i et højhus. Jordstråling er et modstykke til den kosmiske stråling, idet denne er positivt ladet, mens jordstråling er negativt ladet.

Afbøjningen af jordstrålingen sker som regel i forbindelse med vandårer, der kan ligge indtil 800 km nede, og som ofte krydser hinanden i vidt forskellige dybder og munder ud vidt forskellige steder på jordkloden.

Man mener, at jordstråling skyldes den glødende magma i jordklodens indre.

Jordstråling er en energiform, som vi i dag endnu ikke har lært at styre og udnytte. Vi har opdaget, at den kan have skadelige virkninger, men vi har også opdaget, at man kan afbøde disse ved hensigtsmæssige foranstaltninger.

Jordstråling indgår som en naturlig del af vor univers for at holde hele systemet i balance. Jordstråling har såvel skadelige, som nødvendig positiv virkning på universet. Vi er tilbøjelig til at overse de positive påvirkninger, fordi mange påvirkes mest af de negative følger, der beviseligt nedbryder vort immunforsvar overfor sygdomme.

Ved vedvarende påvirkninger fra jordstråling tænker vi heller ikke kreativt. Vore beslutninger er mange gange forkerte, fordi vor energi skal bruges til at modstå jordstrålernes skadelige påvirkninger frem for til konstruktive løsninger. Påvirkningerne udarter sig ofte som træthed, hovedpine svære sygdomme og mindre kreativitet.

Populært vil jeg beskrive et menneskelegeme som et elektricitetsværk, hvor den indre elektromagnetiske tilstand af plus og minus balance skal være i orden, for at man kan fungere optimalt. Er der ubalance i kroppen udarter det sig på forskellig måde og i værste fald bliver vi syge.

I dette” elektricitetsværk” bruges der energier, som skal vedligeholdes. Legemet består af forskellige “reservedele” såsom hjerte, nyre, lever milt lunger o.s.v. For at disse kan fungere som en helhed, skal der tilføres næring til de enkelte organer, hvor blodet har den vigtigste funktion.

Blod er en kompliceret blanding af røde og hvide blodlegemer samt blodplader m.m. Blodet skal som bindeled til vor legeme være 100% i orden. Er dette tilfældet fungerer alle “reservedelene” optimalt. Men er der ubalance i blodet, vil der tilføres hele legemet urenheder af forskellig art. Dette bevirker, at vi ved en langsom underbalance får et eller andet underskud, og i værste fald pådrager vi os en eller anden sygdom.

De vil tænke, hvad har det med jordstråling at gøre? Jordstråling er, som før omtalt negativt ladet, og bliver blodet under længere tids påvirkning negativ ladet, taber blodet sin naturlige funktion og bliver elektrisk ladet og ensrettet, hvorved den naturlige balance ikke kan opretholdes.
Dette er forklaringen på, at nogle mennesker ofte er syge, når man daglig bliver påvirket af negative stråler, den naturlige balance er nedbrudt.

De vil nu lettere forstå, hvor vigtigt det er at neutralisere de skadelige påvirkninger, så mennesket er i balance med sig selv.
Blodet dannes hovedsageligt i knoglemarven, såfremt denne del af”elektricitetsværket” ikke fungerer ophører produktionen af energi. Derfor er det så vigtigt, at balancen altid er optimal.

Jordstrålepåvirkningen skal neutraliseres.

Hvordan gør man så dette? Man etablerer et energifelt, der neutraliserer de skadelige jordstråler. og dermed virkningerne. Det nemmeste er at flytte fra områder, som er påvirket af stråler, men hvor er så jordstrålefelterne.

Her kommer det menneskelige legeme igen ind i billedet, for en strålefinder kan registrere felterne og påvise, hvor de befinder sig, og hvor kraftig påvirkningerne er. Strålefinderen er i dette tilfælde en katalysator. Når man ser en strålefinder udføre sin opmåling, tror man, det er heksekunst, men sådan er det ikke i praksis, han/ hun har bare den evne, at kunne omsætte påvirkningerne til de såkaldte “pinde”, hvor vinkelpindene kun indikerer strålernes tilstedeværelse og styrke.

Hvordan kan man så neutralisere strålerne?

Jo man etablere et magnetfelt, som afviser strålerne inden for et mindre eller større område. Her kommer man ud på et område, hvor der er stor uenig om, men følger man naturens egne love, er dette muligt.

Mange har forsøgt sig med spoler, jernplader bokse fyldt op med bly og cement for at virke tunge. Folk får tiltro til “apparatet”, men den eneste måde at udføre operationen på er, at man skal styre strålefelterne.

Jeg arbejder derfor med flere løsninger, hvor man nøje vurderer styrken af strålerne, samt hvilken udstrækning felterne har. Har man etableret dette energitfelt, vil påvirkningerne næsten omgående starte en genoprettelse af det nedbrudte immunforsvar, og i løbet af ganske få uger er legemet strålefrit.

Her gælder det selvfølgelig om at problemerne løses på et tidligt tidspunkt. Man kan jo i sagens natur komme for sent, hvor intet kan genoprettes.

Derefter bør den professionelle behandler starte sin behandling hurtigst muligt ,det være det etablerede system som den alternative behandler.

Hovedparten af alternative behandlere ved ikke nok omkring jordstråling, eller har for lidt kendskab til, hvordan disse negative påvirkninger virker på mennesker.

Det ville være nemt for mig at sige, at ingen alternativ behandler burde behandle sine klienter før man har undersøgt klienten for jordstråling
Mange læger arbejder tit og ofte med sine patienter uden at kende dennes bolig og det miljø man lever under, man stiller tit og ofte den forkerte diagnose, fordi jordstrålerne har nedbrudt det naturlige immunforsvar, symptomerne er ofte misvisende.

Hvorfor kommer jeg med så kraftige påstande? Jo det er for, at jeg indirekte vil åbne behandlerens øjne op for at tænke på, hvad den egentlige årsag til sygdommen skyldes. Er ubalancen psykisk eller fysisk? Hvordan bor den enkelte patient? Betyder det noget, hvor eller hvordan man bor?

Sygdomme koster årligt det danske samfund 140 mia., hvilket svarer til 28.000,- kr. pr. individ. Kan man nedsætte sygdomstilfælde med 1%betyder det, at mange tragiske tilfælde undgås.

Alene kræftsygdomme har en andel på 16.1 mia. Indenfor kræftforskning er der ikke i de sidste 40 år gjort landvindinger, selvom man allerede i 1920 registrerede sammenhængen mellem kræftsygdomme og krydsende jordstrålefelter, hvor hovedparten af dødsfald skylles jordstråling. Forskerne ville ikke godtage disse forhold.

Kan en behandler få bedre resultater i sin behandling af patienterne ved at anvende jordstråletest, er meget opnået. Derfor jo før man starter med at inddrage jordstråling i hverdagen, des hurtigere resultater opnår man. Det er derfor mit stille håb, at flere behandlere vil tage jordstråling op til nærmere revision.

Forudsætninger til en jordstrålefinder

Man siger, at ca. en tredjedel af alle personer kan måle jordstråling ( medet par bøjede stålpinde eller pendul) blot de får oplyst fremgangsmåden. En anden tredjedel kan lære det, hvis de øver sig: Den sidste tredjedel vil aldrig kunne lære det, da de mangler koncentrationsevnen – de kan ikke udelukke alt andet fra deres tanker, når de søger efter jordstråler.

Der er mange faldgrupper, når man måler jordstråling, men den første forudsætning for, at man kan måle op er, at personen er i fuld balance med sig selv, og tror på det man foretager sig. Alfa og omega er, at personen kan koncentrere sig 100%, og kunne lukke alle “flyvske” tanker ude. Personen skal kunne tyde og oversætte de signaler, man optager fra omverdenen, kan man ikke dette, skal man ikke gå i gang med at finde jordstråling.

En fejlvurdering kan blive katastrofalt for dine medmennesker. Da flere sætter stor lid til dine evner som jordstrålefinder og de resultater, du kommer frem til. Syntes du selv, at du opfylder disse kriterier, så gå i gang med en uddannelse som jordstrålefinder. En ny og spændende verden åbner sig for dig.

Jordstrålecentret indbyder dig til at gennemgå et kursusforløb indenfor opmåling af jordstråling. Du har sikkert tidligere tænkt på at lære om dette spændende emne, men har ikke kunnet finde det rigtige sted, hvor alle grundlæggende discipliner blev belyst.

Jeg er fra flere sider blevet opfordret til at etablere et sådant kursus. Derfor får du nu chancen, for at lære om jordstråling helt fra bunden. Måske har du arbejdet med jordstråling på et eller andet niveau, men ønsker at komme videre. Måske kender du intet til emnet, men har stor interesse for dette spændende område.

Du får nu mulighed for gennem 4 -5 dage at tilegne dig så stor en baggrundsviden, at du kan starte som opmåler af jordstråler. Du får måske lyst til at etablere egen virksomhed og tage rundt som foredragsholder omkring emnet.

Kurset giver dig inspiration til, at du kan udøve en seriøs rådgivning Du bør dog , før du tilbyder rådgivning, vide en del om emnet, men din egen energi bestemmer, hvor langt du kan komme. Mulighederne er uanede, når bare du har den rigtige indstilling til emnet, og at du interesserer dig for dine medmenneskers velfærd.

Kurserne opstarter normalt når der melder sig 1-2 deltagere. Dette giver efter min mening det bedste resultat, at alle får fuld udbytte af kurset. Der skal påregnes en del hjemmearbejde i form af øvelser.

Derfor afholdes kursusforløbet med 14 dages mellemrum. Såfremt deltagerne ønsker, at kurset afholdes som internat kursus, vil forløbet blive lidt anderledes, og prisen for overnatning betales udover den normale pris.

Der skal du påregner 2 -3 hele week-end’s.
Forløbet af internat kursus vil blive intens. Opholdet vil blive en del af undervisningen, og man vil kunne afprøve dyberegående emner udenfor normal undervisningstimer.

Kursusforløbet vil normalt starte klokken 9.00 og slutte ca. kl. 16.00, med passende pauser. Kursusstedet er på nuværende tidspunkt hos mig privat i Strib

.kurset

Det normale kursusforløb består af såvel teori som praktiske øvelser. Det er muligt at ændre på indholdet såfremt deltagerne ønsker dette.

1. kursusdag- ½ af dagen gennemgås den grundlæggende teori, samt øvelser i marken.

2. kursusdag gennemgang af hjemme øvelser, teori og øvelser i marken.

3. kursusdag gennemgang af hjemme øvelser, teori og øvelser i marken.

4. kursusdag gennemgang af hjemme øvelser, oplæg til foredragvirksomhed, markedsføring m.m. evaluering.

Ønsker du dig en spændende hobby, eller en selvstændig virksomhed, bør du i egen interesse melde dig til et kursus i jordstråling.

Gennem de sidst 3-5 år er der ikke blevet afholdt kurser af mig for grupper. Derfor har jeg ændret kursusforløbet, således at jeg afholder et intensivt kursus for enkeltpersoner.

Dette kræver dog en forudgående test af deltageren, for at få klarlagt og den pågældende person vil kunne få noget ud af forløbet. Jeg vil nøgternt oplyse om din egnethed, så du ikke giver penge ud til noget som ikke kan bruges i fremtiden.

Ønsker du yderligere oplysninger så ring eller skriv til mig.

Det er mit håb, at politikerne vil få øje på, at jordstråling skader helbredet.Derfor har jeg en åben dialog med flere politikere og ministre, men det er lang vej, før jordstråling vil blive anerkendt på lige fod med kræftforskning, akupunktur og ligende alternative behandlinger. Til dato har jeg været i dialog med følgende ministre, såsomForskningsministeriet.Landbrugsministeriet.Sundhedsministeriet.Miljøministeriet.Til dato har man ikke villet afsætte midler til forskning indenfor jordstråling. En henvendelse til EU i Ritt Bjerregaards regeringstid, har heller ikke givet resultater, da man fandt emnet uinteressant. Den sidste henvendelse til en politiker var til de konservative, men man støtter mere anskaffelse af scanningsusstyr og dyre andre metoder.En henvendelse til Kræftens Bekæmpelse har indtil dato været nyttesløs. Man vil hellere give penge til helbredelse end til forebyggelse. Man efterlyser ved Kræftens Bekæmpelse resultater for dokumenterede tilfælde, samt, at der bør være en læge tilknyttet projektet.Dilemmaet er her, at der ikke findes en læge, der tør stå frem og sige sin mening omkring forskning i bl.a. kræftsygdomme forårsaget af jordstråling.

Til nye grund / boligejere.

Information omkring jordstråling

Når man anskaffer ny bolig er det altid en langsigtet investering, der bør danne en sund og miljørigtig ramme omkring familien. Denne bør derfor altid vælges med megen omhu, så det det er så behagelig som muligt.

Man gør sig mange overvejelser omkring materialevalg, indretning køkken, bad og meget mere. Boligen skal være billig i opvarmning være isoleret optimalt o.s.v. Boligen skal have energiattest. Tilstands rapporter er det sidste nye, hvad bliver det næste.

I Sverige forlanger man en attest, der klarlægger hvor store værdier af det skadelige Radon, der er i ejendommen ( kræftfremkaldende).

I Sydtyskland gør man de samme overvejelser, men dernede er det blevet meget almindeligt, at man forlanger en strålingsattest på boligen før man skriver under på en slutseddel.

Denne skal klart vise, hvor der findes strålefelter med jordstråling, samt hvor kraftige disse er.

I Tjekkoslovakiet er man begyndt, at kortlægge grundene, så man kan tage stilling til, hvor en bolig bedst kan placeres for ikke at udsætte kommende beboere for disse skadelige påvirkninger.

Der burde også herhjemme stilles forslag om, at man undersøgte sin ejendom for jordstråler, men myndighederne er ikke lydhøre overfor disse opmålinger, selvom man derved kunne skabe bedre trivsel for familien, samt sikre familien mod alvorlige sygdomme.

En undersøgelse af Deres bolig er en billig foranstaltning, der ikke kan vælte et budget på flere hundredetusinde, som en nyerhvervet bolig koster i dag .

Jeg har arbejdet med jordstråling siden 1968, og kan hjælpe Dem med en sådan undersøgel

Såfremt De ønsker en sådan undersøgelse, samt forslag til neutralisering af jordstråling, står jeg gerne til rådig for yderligere oplysninger.

Jordstråler er stråler fra jordens kerne, som i princippet er en stor stangmagnet med nord- og sydpoler.

Denne stråling er nødvendige som energigivere til mennesker og dyr, det kommer blot an på størrelsen af dosis. Som med så meget andet i livet kan alt, man får for meget af være skadeligt.

Sådan er det også med jordstråler.

Det har fra gammel folkemedicin været kendt, at man ikke skulle have sin seng stående over en vandåre, da dette kunne medføre alvorlige sygdomme. På samme måde iagttog man hvor husdyrene gerne ville ligge på marken. Her byggede man sine stalde. Så jordstråling er ingen ny opdagelse.

Er jordstrålingen for kraftig, hvor du enten arbejder eller sover er det derfor meget nødvendigt, at man sørger for at neutraliserer de alt for kraftige jordstråler.

Legemets immunforsvar nedbrydes langsomt af skadelige og negative jordstråler, der bevirker, at den enkelte person langsomt kan pådrage sig en alvorlig sygdom. Arten af sygdomme eller tidspunkt kan naturtro ikke forudsiges, da disse udvikler sig forskelligt hos den enkelte person.

Gennem snart en ½ menneskealder, har jeg arbejdet med jordstråling, og herigennem fået en betydelig indsigt i dette spændende emne – jordstråling. Jordstråling er en usynlig energiform, som man bør tage meget alvorligt, men emnet er ofte blevet betragtet som fup.

Ud fra erfaringer og iagttagelser, har jeg udviklet en metode, som har vist sig meget effektiv. Set i lyset af positive resultater fra såvel Australien, Spanien , Norge samt hos adskillige klienter i Danmark, er det muligt ud fra en tilsendt tegning at skræddersy en jordstråleafviser til den aktuelle bolig, denne er så effektiv, at man er strålefri efter ca. 3 uger.

Den er beregnet for mennesker, der ønsker at spare mit besøg, men som alligevel gerne ønsker at få neutraliseret sin ejendom mod jordstrålernes skadelige påvirkninger.

Stråleafviseren har dog den begrænsning, at virkningen holder sig i ca. 6 år, og den bliver skræddersyet til at dække den enkelte familie og deres bolig, Stråleafviseren kan ikke umiddelbart flyttes til en anden bolig eller overdrages til andre.

Som den eneste jordstrålefinder her i Danmark, arbejder jeg på denne måde.. Stråleafviseren udlægger et energifelt, der afbøder jordstrålernes skadelige påvirkninger på det levende menneske.

Virkningen begynder fra det øjeblik afviseren er opstillet. Personerne bliver “populært ” sagt strålefri. Udfra den tilsendte tegning kan jeg anvise forskellige steder, hvor afviseren bør placeres, for at virkningen er optimal.

Et af argumenterne for at bruge afviseren er, at den er miljøvenlig, den bruger ingen strøm. og er helt uafhængig af andre energikilder. Dette bevirker også, at udefra kommende påvirkninger ingen betydning får på effektiviteten.

Symptomer der opstår når man har fået dette lille vidunder ind i huset er, at de første 5-10 dage vil man måske føle en vis uro, og man bliver meget tørstig, men dette er gode tegn, for så er man klar over at afviseren “arbejder ” efter hensigten. Drik da rigeligt med vand, gerne 1 – 2 l om dagen.

En foranstaltning på under 2.500, 00 kr. er alt hvad du skal betale for dette lille vidunder. Hvad er dit helbred værd, såfremt man får et bedre velvære og mindsker risikoen for at pådrage sig en alvorlig sygdom på grund af jordstråler?

Garanti: Såfremt man ikke er strålefri efter 30 dage sender man bare afviseren retur og får sine penge retur. Garantien dækker at stråleafviseren er virksom i 6 år, i modsat fald kan man sende afviseren retur og få den ombyttet med en ny.

Denne garanti giver jeg som udtryk for at mine erfaringer ud fra testresultaterne er 100% positive. Hvem andre end strålecentret tør give en sådan garanti?

Få målt din bolig op og om nødvendigt neutraliser for jordstråling. Henvend dig tilen professionel jordstrålefinder, der findes sikkert en sådan i dit område.

Gør det før det kan blive for sent. Under referencer kan du kontakte een måske i din nærhed.

Jeg holder meget gerne foredrag for foreninger, læreanstalter, på messer m.m.

Jeg ser det som en stor opgave, at befolkningen får den bedste mulige orientering om jordstrålernes skadelige påvirkninger på vort helbred.
Interessen for jordstråling har været meget svingende, og mange er meget skeptiske stadigvæk.

Det er derfor en stor opgave for os jordstrålefindere, at vi giver en realistisk orientering omkring jordstråling og disse skadelige påvirkninger på vort helbred.
Er du medlem af en forening, så foreslå din bestyrelse et sådant foredrag. Jeg vil være et godt alternativ til din forening med sådan et foredrag.

Er du sikkerhedsrepræsentant i en virksomhed, kan du tilføje din virksomhed et nyt pust til miljøforbedringer.
Fagforeninger bør også være opmærksomme på denne mulighed.

Litteratur og kilder

Jordstråler- Vor sundheds fjende af Georg Otto
Ønskekvist og pendul af Tom Graves
Jordstråling Hâlsa och Forntida Vetande af Dan Mattsson
Erdstrahlen als Krankheitss- und Krebserreger af Gustav Freiherr von Pohl
Helbredelsens Grunde af Vilhelm Schjeiderup.

Kursus i jordstråling af Bo Jarl

Brochurer og artikler

Jordstråling af Kurt Bertelsen
Miljø og Stråleforeningen Danmark
Sygdomme koster det danske samfund 140 mia. artikel fra Jyllands Posten.

Om magnetfelter Danske Elværkers Forening
Neutralisering mod jordstråling med kobbertråd
Neutralisering af jordstråling med jernstænger i Jordstråling.

Jeg er i den heldige situation, at flere alternative behandlere har givet positivt udtryk for, at de ville samarbejde med mig på flere områder.
Jeg får ofte henvendelser fra andre jordstrålefindere og personer, der arbejder med apparater til neutralisering af jordstråler. De er altid velkommen med nye tanker og ideer.

Flere ønsker, at jeg tester deres opfindelser. Det er jeg selvfølgelig meget glad for, men det kan tage lang tid, før man kan se resultaterne.
Der er også fremkommet flere tiltag omkring de kosmiske stråler, bl.a. fra satellitter m.m. så opgaver i fremtiden er utallige.

Efterhånden som næsten alle familier har tekniske installationer, såsom EDB, mikroovne, TV, parabolantenner m.m. bliver der i fremtiden brug for anvisninger til at leve med disse ”vidundere”. Vi bør bruge disse hjælpemidler med fornuft, så vort helbred ikke tager skade.
Har du et eller andet projekt kørende omkring stråleeffekter, er jeg altid interesseret i at høre om dine nye tiltag.

Uddannelse af nye jordstrålefindere står mig meget nær, især fordi vi ikke kan blive for mange med den rigtige indstilling.
Vi arbejder seriøs for din sundhed.

Alle computeres skræk 

Jeg har siden 1968 arbejdet seriøst med neutralisering af de farlige jordstråler, som kan nedbryde dit immunforsvar og give dig større risiko for hovedpine, søvnløshed samt alvorlige sygdomme m.m.

Igennem de senere år er computerne blevet en ligeså almindelig ting i hverdagen, som fjernsynet er. Alle ved, at der fra computeren sendes nogle negative stråler, som tapper dig for kræfter og energi. 

Jeg har gennem flere år arbejdet med at finde en løsning på dette problem. I mit mangeårige arbejde med neutralisering af jordstråler og adskillige forsøg og test, har jeg fundet en løsning, der kan holde i minimum 5 år.

Der er mange, der har en rosen kvarts stående ved deres computer, og der er set forskellige produkter på markedet, men fælles for disse er, at neutraliseringen ikke holder. Som den eneste tør jeg give 5 års garanti for, at produktet kan holde neutraliseringen.

Min stråleafviser skal du betragte som en investering i dit helbred. Forsvinder virkningen, vil du uden diskussion få ombyttet afviseren med en anden. Denne stråleafviser bliver programmeret til dig personligt og bør derfor ikke overdrages til andre.

Advarsel! Der er meget kraftige energier i afviseren, så man bør ikke have direkte kontakt med selve krystallen i længere tid ad gangen. Alle afvisere bliver forsynet med et personligt certifikat, som kun passer til brugeren. Derfor bør den ikke overdrages til andre.

Sikkerhed! Du har 60 dages fuld returret, hvis du imod forventning ikke er tilfreds med produktet. Den eneste omkostning, du har, er porto – og forsendelsesomkostninger.

Vi har gennem det sidste ½ år gennemført en omfattende testperiode hos en klient med for højt blodtryg, hvor klienten efter 3 mdr. halverede sit medicinforbrug, og efter yderligere 3 mdr. er klienten medicinfri.

Børn der ikke kan lægge tør om natten får efter 1-2 mdr. en normal tilværelse.

Klienter, der er medicinforbrugere, får ofte halveret denne giftindtagen i kroppen.

Jeg arbejder intenst på nye landvindinger, så mit erfaringsgrundlag altid er ajourført. Jordstråling er så et stort og spændende område, at der stadig kommer nye tiltag til vor viden herom.

Jeg udfører opmålinger, holder foredrag, skriver artikler og giver rådgivning overalt i Danmark, samt dele af Tyskland. Jeg kan yderligere tilbyde kurser for en gruppe af 4-8 personer efter aftale.

Dit helbred er dit eget ansvar. Det er et tilbud til dig.