Jordstråleundersøgelse

Hvad er jordstråler?

Jordstråler er en energiform, som bliver dannet i jordens indre.  Disse jordstråler bliver presset op gennem revnedannelser i jorden. Når disse energier kommer op til jordens overflade, bliver de omdannet til negative jordstråler. Sådanne revnedannelser kan være fra 20 – 80 cm brede.

Såfremt man opholder sig på sådanne felter, vil disse stråler blive opbevaret i din krop, eller nærmere i din rygrad. I din rygrad bliver blodlegemer dannet, hvorefter dit blodsystem bliver omdannet til en negativ værdi. Når nu blodet bliver transporteret rundt i dit legeme til diverse organer bliver disse langsomt sat ud af drift, og man har risiko for at pådrage sig en eller anden sygdom. Hvilken kan og vil jeg ikke oplyse dig om.

Disse negative jordstråler bliver ved med at opholde sig i din krop indtil du får foretager en jordstråletest af din ejendom. Du kan jo også vælge at flytte din seng, men hvorhen skal den så stå. Her kommer min mangeårige erfaring dig til gode, hvor jeg kan undersøge din ejendom, og vise dig hvor jordstrålerne ligger i dit hjem.

Sådanne felter kan gå i forskellig retning, men der hvor disse felter krydser hinanden, er der dobbelt så farligt at opholde sig.

Man kan enten flytte sin seng eller neutralisere de skadelige påvirkninger fra jordstrålerne. Når man så har foretaget det en eller det andet, forlader jordstrålerne langsom dig.

Når du er jordstrålefri begynder dit immunforsvar at genetableres og du vil miste 5-10% af strålerne om dagen. Derefter begynder immunforsvaret at blive genoprettet, dette kan tage op til 6 mdr. før dette er genoprettet.

Jeg giver garanti for, at du indenfor ca. 4 uger er jordstrålefri, men hvornår dit immunforsvar er genoprettet, vil der være delte meninger om.

Min test af dig kan uden besvær foretages hvis du ringer til mig. Jeg er af den opfattelse, at jeg er den eneste jordstrålefinder kan tilbyde dig denne test.

Får du så foretaget en af mine foranstaltninger med enten at flytte dit værested eller få neutraliseret din bolig, mod jordstråler. Jeg følger dig i 6 år med test af dig af dig, om du stadig er jordstrålefri.

Jeg er af den opfattelse, at jeg er den jordstrålefinder her i Danmark, der giver den bedste service overfor mine klienter.

Jordstråletest

Jeg er fra min fødsel så heldig, at jeg fra naturens hånd er udstyret med disse evner, at kunne registrere jordstråleenergier med min hjerne.

Jeg har derfor altid kunnet registrerer jordstråle energier. Dette kommer dig til gode, at jeg i 1984 blev gjort dette bekendt af heilpraktiker Gustav Johannesen. Han fortalte mig ligeledes, hvordan man kunne neutralisere jordstrålerne i et menneske. Jeg havde lige sådan observeret gennem en bog,  hvordan jordstrålerne blev opbevaret i kroppen, og hvordan disse negative energier langsom nedbrød ens immunforsvar, og når ens immunforsvar kom på et nulpunkt.  Derefter ville der være en stor risiko for, at man kunne pådrage sig en eller anden sygdom.