Nedgravning af jernstænger

Metoden er den bedste metode til at neutralisere jordstråler med.  Jernstængerne graves ned omkring huset.
Jeg kommer ud og giver anvisning, til placeringen af jernstængerne. Metoden er selvforstærkende og bliver ved med at holde i hele huset levetid.

Hvad er dit helbred værd?

Nedgravning af jernstænger

Sådan fungere den

Tillykke med din beslutning om nedgravning af jernstænger, som den metode jeg foretrækker som mest effektiv til neutralisering af skadelige jordstråler .
Jordstråler er stråler fra jordens kerne, som i princippet er en stor stangmagnet med nord – og sydpoler. Denne stråling behøves som energigivere til mennesker og dyr, det kommer blot an på størrelsen af dosis. Som med så meget andet i livet kan alt man får for meget af være skadeligt.
Sådan er det også med jordstråler.
Det har fra gammel folkemedicin været kendt, at man ikke skulle have sin seng stående over en vandåre, da dette kunne føre til sygdomme, ligeledes hvor husdyrene ville ligge i marken byggede man sin stald for at undgå sygdomme, så jordstråling er ingenlunde en ny opdagelse.
Er jordstrålingen for kraftig, hvor du enten arbejder eller sover er det derfor meget nødvendigt, at man sørger for at neutraliserer de alt for kraftige jordstråler.
I den del af legemet, som påvirkes af stråling bliver legemets immunforsvar langsomt nedbrudt, så diverse sygdomme, som den enkelte person er disponeret for kan udvikle sig.
Som den eneste jordstrålefinder her i Danmark arbejder jeg med nedgravning af jernstænger, der kan fastholde de skadelige jordstråler, således at man ikke bliver udsat for disse.
Personen bliver “populært ” strålefri.
Denne metode har jeg udviklet sammen med metafysiker Willy Fabricius.
Denne metode har vist sig yderst effektiv.
Placering og antal jernstænger skal nøje beregnes .
Jernstængerne nedgraves i ca. 50 -60 cm dybde og lægges i en nøjagtig bestemt retning afhængig af, hvor på kloden man bor.
Jordstrålingen er neutraliseret omgående, når man har dækket stængerne med jord.
Princippet i denne metode er, at jernstængerne fastholder jordstrålerne på en sådan måde at arealet mellem jernstængerne bliver strålefrit.
Metoden er én af de billigste og mest effektive foranstaltninger, der findes, idet metoden er miljøvenlig, kræver ingen vedligeholdelse eller driftsomkostninger. Jernstængerne ligger uberørt i jorden, hvor disse langsomt “suger” jordstrålerne til sig.
Undersøgelser på nedgravede jernstænger efter bare 3 mdr. viser, at energibalancen i jernstængerne er stigende, d.v.s. at metoden er selvforstærkende.
Jeg arbejder med 3 forskellige systemer for neutralisering af jordstråler, hvoraf jeg betragter denne metode som Rolles – Royce’ en af mine metoder.
Jeg anbefaler derfor denne, hvor dette kan lade sig gøre, da denne metode giver optimalt beskyttelse.

Bestilling af jordstråleafviser

Her kan du bestille, en jordstråleafviser. 
Efter bestilling bliver du ringet op, for nærmere aftale.